GDPR  Sekretesspolicy för Vindestination Skåne, org nr 8025334833      
reviderad 210331 
Den här personuppgifts-policyn gäller för våra kunder hos Vindestination Skåne.  
Personuppgifter är information som identifierar dig eller som kan användas för att identifiera 
eller kontakta dig. Sådana personuppgifter kan inkludera ditt namn, adress, telefonnummer, 
mejl-adress och/eller födelsedatum. 
Vi samlar in uppgifter från dig när du blir kund hos oss för att kunna tillhandahålla våra 
tjänster på ett korrekt sätt. Vi använder informationen för att skräddarsy tjänsten till kundens 
verksamhet. 
Vi samlar in informationen via t ex kundsupport eller frågeformulär/avtal. Den rättsliga 
grunden för en sådan behandling av uppgifter är våra legitima intressen att skräddarsy 
innehållet i våra tjänster för optimal kundupplevelse. 
Vi använder även ditt namn och din mejladress för att skicka dig löpande information om dina 
tjänster hos oss. 
Om du som kund kontaktar kundtjänst kommer vi att kommunicera med dig med svar på dina 
frågor, för att tillhandahålla de tjänster du begär, och för att hantera ditt kundkonto. Vi 
kommer att kommunicera med dig via mejl eller telefon i enlighet med dina önskemål. 
Dina rättigheter
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. 
Du har rätt till radering av personuppgifter utan onödigt dröjsmål under vissa omständigheter, 
t ex om dina personuppgifter inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in. 
Du har rätt att göra invändningar om vi använder dina uppgifter i egna intressen och
marknadsföringsändamål utan ditt medgivande, samt givetvis om dina uppgifter på något vis 
skulle behandlas på olagligt sätt. 
Kontakta dataskyddsombudet hos vår kundsupport på info@vindestinationskane.se om du har 
frågor kring vår integritet- och personuppgiftspolicy.