Vi förenas i vår kärlek till Skåne och vårt stora engagemang för ett levande, starkt och hållbart 
näringsliv, men utan att glömma vinkulturen, landbruket och den levande landsbygden. Mat och 
dryck är något vi båda brinner för och vi ser det som en ynnest att genom Vindestination Skåne få 
vara med och bidra till skapandet av en ny spännande destination för vinturism i Skåne.
 
Vi som grundat Vindestination Skåne heter Anja Nordberg Sonesson och David Blomgren. Vi har lång
erfarenhet från flera olika branscher både nationellt och internationellt.
 
Anja är jurist med flerårig erfarenhet som försäljningschef inom biotechindustrin, men framför allt 
har hon arbetat med kommunikation och opinionsbildning både inom näringsliv och politik. Anja är 
en riktig trädgårdsnörd och har även ett stort engagemang för mänskliga rättigheter. 
David har en lång yrkesbakgrund från den internationella, dryckesindustrin och har bott och arbetat 
större delen av sitt yrkesverksamma liv utomlands, bl.a. Tyskland, Dubai, England och Israel. Även 
David har ett stort samhällsengagemang med flera förtroendeuppdrag och styrelseposter.
 
Kontakta oss på:   
 
Anja Nordberg Sonesson 
anja@vindestinationskane.se 
0766 – 114 170  
 
eller  
 
David Blomgren 
david@vindestinationskane.se 
0703 – 746 111